FRYSNING AV KORT

IMG_0448.JPG

En Medlem kan ansöka om frysning av medlemskortet en gång under bindningstiden. Frysning kan inte göras i efterhand.

 

En Medlem som p.g.a. sjukdom eller skada (som kan styrkas med läkarintyg) inte kan träna under en period, kan få kortet förlängt med motsvarande frysperiod. Frysperioden ska vara i minst 30 dagar och maximalt 180 dagar.

 

Vid frysning av medlemskap p.g.a. längre utlandsvistelser, högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring, ska frysperioden vara i minst 90 dagar och maximalt 365 dagar. Ansökan om frysning ska ske i förväg, minst 30 dagar innan start och styrkas med intyg.

 

Godkänner SPR Athlete Factory frysningen ska Medlemmen erlägga en administrativ avgift, se angående avgifter under AVGIFTER OCH BETALNING nedan.

FRYSNING AV KORT

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om frysning av medlemskap